DOTACJE NA INNOWACJE
WDROŻENIE INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII PRODUKCJI PRZEGRÓD FILTRACYJNYCH
Z WYKORZYSTANIEM SPIRALNYCH RDZENI

 

 
 

Nazwa beneficjenta:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Motoryzacji
"EXMOT" Sulewski Eugeniusz Bogdan

Wartość projektu:

1.100.000,00 PLN

Udział Unii Europejskiej:

561.000.00

Okres realizacji:

2011 - 2012

 
 

 


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKA
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 
 

Dane teleadresowe:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Motoryzacji "EXMOT" Eugeniusz Bogdan Sulewski
ul. Przemysłowa 6B
19-300 Ełk
tel. 87 621 84 50
fax 87 621 31 59

 

Kontakt do osoby kompetentnej

Eugeniusz Bogdan Sulewski
tel. 87 621 84 50
email exmot@exmot.pl

 

 
 
www.europa.eu www.poig.gov.pl www.mrr.gov.pl www.bgk.com.pl

 

 
    P.P.H.M. "EXMOT", 19-300 Ek, ul. Przemysowa 6B.
Tel. +48 87 621 36 59, 621 84 50, fax +48 87 621 31 59, e-mail: exmot@exmot.pl