Exmot i Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych

Pragniemy poinformować iż firma EXMOT od wielu lat należy do Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM), jedynego w Polsce Stowarzyszenia zrzeszającego producentów i dystrybutorów części motoryzacyjnych i reprezentującego ich interesy zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym.

SDCM – to polski głos branży motoryzacyjnej. To 100 największych graczy przemysłu i rynku części motoryzacyjnych - członków SDCM, który reprezentuje interesy przemysłu, handlu i usług o wartości ponad 116 mld złotych rocznie tworzących blisko 250.000 miejsc pracy. SDCM należy do największych organizacji europejskich takich jak: CLEPA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych) i FIGIEFA (Międzynarodowa Federacja Niezależnych Dystrybutorów Motoryzacyjnych). Stowarzyszenie zrzesza i reprezentuje zarówno międzynarodowe przedsiębiorstwa działające w przemyśle motoryzacyjnym, inwestujące w Polsce setki milionów złotych, ale również wielu cenionych krajowych producentów.

Członkowie SDCM to także najwięksi dystrybutorzy części zamiennych np. Autos, Inter Cars, Martex i wielu innych.
Dzięki uczestnictwie w SDCM, wiemy, że mamy realny wpływ na otoczenie prawne, w którym prowadzimy swoją działalność, a nasze interesy będą należycie reprezentowane przy jego tworzeniu.

logo_sdcm_napis_z_boku