Katalog filtrów

Społeczna odpowiedzialność

Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za podejmowane przez nas decyzje wobec Pracowników, Klientów i Dostawców, z którymi współpracujemy, oraz społecznościami i środowiskiem, w których jesteśmy obecni.
W każdej dziedzinie naszej działalności stosujemy przejrzyste i etyczne postępowanie, które:

  • przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa;
  • uwzględnia oczekiwania stron zainteresowanych;
  • jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami postępowania;
  • jest zintegrowane z misją i działaniami Firmy.
Kierownictwo EXMOT zobowiązuje się zapewniać warunki oraz środki niezbędne do utrzymania i doskonalenia zasad odpowiedzialności społecznej, a także wraz z całą załogą zobowiązuje się promować i stosować Politykę CSR z należytą starannością oraz dbać o jej aktualność i dostępność dla zainteresowanych stron.