Katalog filtrów

front.katalog

Filtry oleju hydraulicznego

Nowoczesne układy hydrauliczne wymagają cieczy o wysokiej czystości. Pracują one w wysokich ciśnieniach i zmiennych przepływach cieczy. Od układów tych wymaga się wysokiej skuteczności i niezawodności podczas pracy. Zagwarantować to mogą między innymi filtry hydrauliczne. Około 90% wszystkich uszkodzeń elementów hydraulicznych spowodowane jest różnymi zanieczyszczeniami. W cieczach hydraulicznych występują cząstki stałe o wymiarach od 5 do 15 µm, które działając ściernie, zwiększają luzy robocze, co powoduje wzrost przecieków i zmniejszenie wydajności, a także szybkości mechanizmów. Podobne efekty, choć w dłuższym czasie, dają zanieczyszczenia drobniejsze. W sprawnym układzie hydraulicznym nie powinno znajdować się więcej niż około 1 mg cząstek stałych na 1 litr cieczy. Zanieczyszczenia w układzie hydraulicznym mogą mieć zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne pochodzenie. Zewnętrzne pojawiają się w procesie produkcji, napraw i montażu systemu. Dodatkowo mogą docierać z powietrza oraz różnych form korozji. Cząsteczki te zawierają się w wymiarach 1÷500 µm. Zanieczyszczenia mające źródło wewnętrzne, pojawiają się w wyniku ścierania, korozji, degradacji płynu, elektrolizy, wilgoci, kawitacji itp., a ich przedział wynosi od 0.2 do 750 µm.

Istotnym elementem układów hydraulicznych są filtry. Zasadniczo, zapewniają one usuwanie zanieczyszczeń na określonym poziomie, chroniąc części hydrauliczne, takie jak pompy, zawory, siłowniki itp. Nasze wkłady zawierają przegrody filtracyjne wykonane z siatki metalowej lub z przeznaczonego, specjalnie do filtracji oleju hydraulicznego, materiału celulozowego. Wzmacniane są podparciem o metalowej konstrukcji oraz wytrzymałym rdzeniem, tym samym zapewniając wysoką i trwałą skuteczność usuwania zanieczyszczeń.

Kontakt

Eksport
Marlena Bazydło
tel.  87 621 84 52
kom. 724 664 666
e-mail: export@exmot.pl


Filtry motoryzacyjne - Polska Wschodnia
Tomasz Rencewicz
tel.  87 621 84 53
kom. 609 788 007
e-mail: handel@exmot.pl


Filtry motoryzacyjne - Polska Zachodnia
Marcin Uzdowski
tel.  87 621 84 55
kom. 724 222 121
e-mail: m.uzdowski@exmot.pl


Filtry przemysłowe
Aneta Sigiel
tel. 87 621 84 54
kom. 609 788 006
e-mail: przemysl@exmot.pl