Katalog filtrów

front.katalog

Maszyny przemysłowe

Filtry wykorzystywane w urządzeniach i instalacjach przemysłowych, tworzą szeroką grupę wyrobów o różnorodnej konstrukcji oraz szerokim zastosowaniu. Z procesami filtrowania spotykamy się we wszystkich gałęziach współczesnego przemysłu, gdzie mamy do czynienia z przepływami cieczy, gazów oraz materiałów sypkich. Filtry przemysłowe znalazły zastosowanie w urządzeniach wentylacyjnych i odpylających powietrze, instalacjach gazowych, systemach grzewczych, sprężarkach, malarniach proszkowych, lakierniach samochodowych, a także w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Rozmiary przemysłowych pyłów i kurzu zawierają się w zakresie od około 1 µm do 1000 µm a nawet, w przypadku pyłów żeliwa, hutniczych, spawalniczych i pigmentów barwnikowych, przedział ten zaczyna się od 0,1 µm. Wszystkie te zanieczyszczenia mają znaczny wpływ zarówno na procesy technologiczne jak i środowisko pracy. W związku z tym, filtry te mogą mieć też na celu poprawę warunków pracy, czy ochronę środowiska naturalnego. Są to instalacje odpylające, wentylacyjne, oczyszczające. Często są przystosowane do pracy ciągłej, również w systemach samooczyszczających.

Wymagania wobec filtrów przemysłowych są specyficzne i często buduje się je pod konkretne zamówienia i określone zastosowania, co sprawia, że są unikalne pod względem konstrukcji i zastosowanych materiałów. Spośród wielu materiałów filtracyjnych, stosujemy do produkcji wkładów filtracyjnych m.in. poliester PTFE, celulozę samogasnącą, czy też bibułę z włóknami nano.

Kontakt

Eksport
Marlena Bazydło
tel.  87 621 84 52
kom. 724 664 666
e-mail: export@exmot.pl


Filtry motoryzacyjne - Polska Wschodnia
Tomasz Rencewicz
tel.  87 621 84 53
kom. 609 788 007
e-mail: handel@exmot.pl


Filtry motoryzacyjne - Polska Zachodnia
Marcin Uzdowski
tel.  87 621 84 55
kom. 724 222 121
e-mail: m.uzdowski@exmot.pl


Filtry przemysłowe
Aneta Sigiel
tel. 87 621 84 54
kom. 609 788 006
e-mail: przemysl@exmot.pl