Katalog filtrów

front.katalog

Filtry oleju silnikowego

Olej smarny w silnikach wewnętrznego spalania, spełnia określoną liczbę istotnych zadań. Obniża tarcie w łożyskach i luzach szczelinowych oraz pomiędzy współpracującymi częściami, zmniejszając w ten sposób ich zużycie. Równocześnie chłodzi silnik poprzez częściowe odprowadzenie ciepła oraz zapewnia ochronę antykorozyjną. Cienka warstwa oleju uszczelnia komorę spalania i przenosi moc. Smarowanie odgrywa też dodatkową funkcję w utrzymaniu silnika w czystości, przez uwalnianie i rozpraszanie zanieczyszczeń, tzn. utrzymanie ich w zawiesinie tak, aby były one niezdolne do wytwarzania osadu. Gromadzone w oleju różnego rodzaju zanieczyszczenia niekorzystnie wpływają na pracę silnika. Źródłami owych zanieczyszczeń mogą być organiczne i nieorganiczne cząstki kurzu, szczątkowe elementy zanieczyszczeń z produkcji i montażu silnika, a także drobne opiłki powstałe w wyniku zużywania się elementów podczas eksploatacji. Równie niebezpieczne dla pracy silnika są kwasy z procesu spalania, sadza oraz woda.

Jeśli olej silnikowy jest filtrowany niewłaściwie cząsteczki ścierne przenikają w wolne przestrzenie elementów ze sobą współpracujących, mogąc spowodować uszkodzenie. Najbardziej przyspieszające zużycie elementów silnika, są cząstki o wymiarach 5÷30 µm. Ponieważ olej jest w ciągłym stanie krążenia, procesy zużywania zachodzą wielokrotnie. Po pewnym czasie, może to doprowadzić do zwiększenia zużycia oleju i paliwa, zmniejszenia mocy silnika i wyraźnego wzrostu zanieczyszczenia środowiska emisją spalin. Aby nie doprowadzić do poważnego uszkodzenia silnika, należy pamiętać o systematycznej wymianie oleju jak i filtra. Materiał filtracyjny w naszych filtrach oleju to bibuła celulozowa impregnowana żywicą fenolową. Splisowana przegroda została wsparta sztywnym rdzeniem. Metalowe pokrywy spinają konstrukcję wkładu, a olejoodporne uszczelki zapewniają szczelność montażu. Często stosowana osłona zewnętrzna w postaci perforowanego papieru, blachy lub siatki cięto-ciągnionej, wzmacnia konstrukcję oraz chroni zewnętrzne warstwy przegrody filtrującej.

Kontakt

Eksport
Marlena Bazydło
tel.  87 621 84 52
kom. 724 664 666
e-mail: export@exmot.pl


Filtry motoryzacyjne - Polska Wschodnia
Tomasz Rencewicz
tel.  87 621 84 53
kom. 609 788 007
e-mail: handel@exmot.pl


Filtry motoryzacyjne - Polska Zachodnia
Marcin Uzdowski
tel.  87 621 84 55
kom. 724 222 121
e-mail: m.uzdowski@exmot.pl


Filtry przemysłowe
Aneta Sigiel
tel. 87 621 84 54
kom. 609 788 006
e-mail: przemysl@exmot.pl