Już jest - nowa hala produkcyjno-magazynowa!

Naszym głównym kierunkiem rozwoju jest przede wszystkim dbanie o najwyższą jakość produktów oraz dążenie do stałego rozwoju technologicznego przedsiębiorstwa. Z tą myślą powstała nowoczesna hala, która powiększyła dotychczasową powierzchnię o dodatkowe 1 430 m2, w tym 254 m2 magazynu. Hala dzięki nowoczesnej architekturze łączy się z pozostałymi budynkami produkcyjno-magazynowymi, co przyczyni się do jeszcze lepszej organizacji pracy i sprawniejszej obsługi magazynowej. Co to oznacza?

  • większe możliwości produkcyjne,
  • szybsza realizacja zamówień,
  • doskonała jakość  produktu,
  • realizacja co raz bardziej zaawansowanych, niestandardowych zamówień.
A to dopiero początek rozbudowy zakładu, o czym będziemy wkrótce informować.

Nasze inwestycje wspiera Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

już jest - nowa hala produkcyjna