Rozbudowa części produkcyjno-magazynowej

Chcielibyśmy poinformować o twającej właśnie rozbudowie części produkcyjno - magazynowej przedsiębiorstwa. Dzięki nowej hali powierzchnia zakładu zwiększy się o około 1500 m2. Wybudowany obiekt w niedługim czasie zostanie również wyposażony w szereg maszyn produkcyjnych najnowszej generacji. Nasze inwestycje wspiera Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

FE_IR_rgb-1(1)